Thursday, August 16, 2018

JESSIE GLOVA AS THE BABAYLAN

Ang babaylan ay isang salitang katawagan para sa mga katutubong Pilipinong manggagamot (karamihan ay mga kababaihan) at pinuno ng pamayanan. Sa tradisyon ng mga Pilipino, isang taong may kakayahang gumamot ng kaluluwa at katawan ang mga babaylan; isang babaeng nagsisilbi sa pamayanan sa pamamagitan ng pagiging isang tagahilom ng mga mamamayanan, tagapagtago ng karunungan at bilang pilosopo; isang babaeng nagbibigay ng katatagan sa estrukturang pang-lipunan ng komunidad; isang babaeng maaaring pumasok sa mundo ng mga espiritu o iba pang katayuan ng diwa at maglabas-masok ng walang sagabal sa mga mundong ito; isang babaeng may malawak na kaalaman sa pagpapagaling mga sakit.[1] Bilang karagdagan, isang taong namamagitan sa pamayanan at mga indibidwal ang babaylan at isa rin sa mga mismong nagsisilbi. Nararapat na tandaan sa bawat pagaaral hinggil sa mga babaylan ang pagpipigil ng mga taga-Europa at Amerikanong sa mga gawa at gawi ng mga manggagamot na ito noong kapanahunan ng kolonyalismo saPilipinas.
Bago, habang at matapos ang himagsikang Pilipino ng 1896-1898, katulong sa paglaban sa mga Kastila ang mga babaylan ng Dios Buhawi at Papa Isio ng Negruos Occidental. Kabilang sa kanilang mga pangunahing adhikain ay ang pagkakaroon ng kalayaan sa relihiyon at pagbabago sa mga patakaran sa pagmamay-ari ng lupang-sakahan (agrarian reform); biktima ng pagkamkam ng mga Kastila, kabilang ang mga paring dayuhan, sa kanilang mga lupain ang karamihan sa mga tagasunod ng mga tradisyon ng babaylanSunday, June 14, 2015

C.H.A.M.E.L.E.O.N . JESSIE GLOVA: C.H.A.M.E.L.E.O.N . JESSIE GLOVA: FINDING REAL BEA...C.H.A.M.E.L.E.O.N . JESSIE GLOVA: C.H.A.M.E.L.E.O.N . JESSIE GLOVA: FINDING REAL BEA...: C.H.A.M.E.L.E.O.N . JESSIE GLOVA: FINDING REAL BEAUTY :ENHANCING AND DEFINING FEATUR... jessieglova@gmail.com :  PRODUCT :  REAL BEAUTY    ...

C.H.A.M.E.L.E.O.N . JESSIE GLOVA: FINDING REAL BEAUTY :ENHANCING AND DEFINING FEATUR...

C.H.A.M.E.L.E.O.N . JESSIE GLOVA: FINDING REAL BEAUTY :ENHANCING AND DEFINING FEATUR...jessieglova@gmail.com:  PRODUCT :  REAL BEAUTY     by: jessie glova    OUTER BEAUTY IS MORE IMPORTANT ? DO YOU THINK SO ? THE BEAUTY QUEEN...

C.H.A.M.E.L.E.O.N . JESSIE GLOVA: Hair and make-up creations bridal to high fashion

C.H.A.M.E.L.E.O.N .  hair and make-up creations by JESSIE GLOVA:

Bridal

Brides

CEBU MAKE-UP ARTIST.JESSIE GLOVA NEW RATES

CEBU MAKE-UP  ARTIST.


JESSIE GLOVA RATES and PACKAGES 


PROMO RATES :


BRIDE ALONE PACKAGE  THE ETERNITY

BRIDE +2  THE TRINITY PACKAGE 
  THE  INFINTY PACKAGE 
BRIDE +6THE UNITY PACKAGE 
The love parade